علی اکبر رائفی پور"جاسوسی از طریق شبکه های مجازی"

ســـخنــــــرانــــی "عــلـــی اکـــــــبـر رائـــــفـی پـــــــور"
بـــا مـــوضــــوع

"جــــاســوســــی از طــــــریـــق شبــکــــــــه هـــای مـجـــــــــازی"


"مجمع جوانان قمر بنی هاشم"

علی اکبر رائفی پور"حرف های که نشنیده گرفتن"

سـخنـــــــرانـــی "علـــی اکـــــبر رائــــفی پــــــــور"
بــا مـــوضــوع
"حـــــرف هـــای کــــه نــشنیده گــــــرفـــتن"


"مجمع جوانان قمر بنی هاشم"

علی اکبر رائفی پور"قتل مدرن"

سخنرانی علی اکبر رائفی پور
با موضوع
"قتل مدرن"
نوع فایل:mp4
مدت:4:07دقیقه
مجمع جوانان قمر بنی هاشم

علی اکبر رائفی پور(آخرین جمعه رسال)

نماهنگ 
آخرین جمعه سال
با صدای "نیما رستگار"
با همکاری موسسه مصاف ایرانیان"علی اکبر رائفی پور"
مدت:4:22دقیقه
نوع فایل:mp4
مجمع جوانان قمر بنی هاشم

سخنرانی علی اکبر رائفی پور (نفاق)"قسمت دوم"

سخنرانی علی اکبر رائفی پور
با موضوع                      
                   نفاق
"قسمت دوم"


مجمع جوانان قمر بنی هاشم

علی اکبر رائفی پور(هشت سال...)

سخنرانی علی اکبر رائفی پور
                                                                         موضوع
هشت سال دفاع مقدس
mp3                                                                              

    

 « در آینده نزدیک فایلهای صوتی زیادی پخش میگردد »


مجمع جوانان قمر بنی هاشم

سخنرانی علی اکبر رائفی پور(کشتی نوح)

سخنرانی علی اکبر رائفی پور

                                                          موضوع:
با کشتی نوح حضرت نوح تا کشتی امام حسین (ع)
                                                 قسمت اول


 لینک دانلود فیلم کشتی نوح و...
 
 کانال آپارات فدیشه ایها
 
 کانال تلگرام فدیشه ایها
 


مجمع جوانان قمر بنی هاشم
1 2
تعداد کل صفحات: 2