ولایت و رهبری" امنیت اسرائیل"

سخنان مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

با موضوع

"امنیت اسرائیل""مجمع جوانان قمر بنی هاشم"

علی اکبر رائفی پور"روی خوش"

سخنرانی علی اکبر رائفی پور

با موضوع

"روی خوش"