اللهم صل علی محمد وال محمد


 

تمام راه ظهور تو با گنه بستم
دروغ گفته ام آقا كه منتظر هستم

          كسی به فكر شما نیست راست می گویم
          دعا برای تو بازیست راست می گویم

اگرچه شهر برای شما چراغان است
برای كشتن تو نیزه هم فراوان است

          من از سرودن شعر ظهور می ترسم
          دوباره بیعت و بعدش عبور می ترسم
 

من از سیاهی شب های تار می گویم
من از خزان شدن این بهار می گویم

         درون سینه ما عشق یخ زده آقا
         ت تمام مزرعه هامان ملخ زده آقا

كسی كه با تو بماند به جانت آقا نیست
ب برای آمدن این جمعه هم مهیّا نیست

(سیدامیرحسین میرحسینی-میلادامام زمان؛ اراک)

علی اکبر رائفی پور"2 واحد تاریخ"

ســـخنــــــرانــــی "عــلـــی اکـــــــبـر رائـــــفـی پـــــــور"

بـــا مـــوضــــوع

"2 واحد تاریخ"

"قسمت دوم"


"مجمع جوانان قمر بنی هاشم"

حجت اسلام سید حسن مؤمنی"عبرت از صلح امام حسن (ع)"

ســـخنـــرانـــــــی حـجـــــت اســـــــلام "سیــــــد حســـن مــــؤمــنـــــی"

بـــــــا مــــوضــــــوع


"عبرت از صلح امام حسن (ع)"

"مجمع جوانان قمر بنی هاشم"

آمام زاده سید عبدالله روستای فدیشه

مراسم رونمایی از ضریح جدید

"امام زاده سید عبدالله"

روستای فدیشه

"مجمع جوانان قمر بنی هاشم"

علی اکبر رائفی پور"العجل"

سخنرانی علی اکبر رائفی پور

با موضوع

"العجل"
"مجمع جوانان قمر بنی هاشم"