سخنرانی علی اکبر رائفی پور("مجاهدین بی ادعا"قسمت سوم)

سخنرانی علی اکبر رائفی پور

                                                  موضوع
مجاهدین بی ادعا
                                                        قسمت سوم


 لینک دانلود فیلم
 کانال آپارات فدیشه ایها 
 کانال تلگرام فدیشه ایها مجمع جوانان قمر بنی هاشم