سخنرانی علی اکبر رائفی پور("مجاهدین بی ادعا"قسمت دوم) باز پخش

سخنرانی علی اکبر رائفی پور 

                                         موضوع :مجاهدین بی ادعا
                                                            قسمت دوم
باز پخش


"مجمع جوانان قمر بنی هاشم"