علی اکبر رائفی پور"قتل مدرن"

سخنرانی علی اکبر رائفی پور
با موضوع
"قتل مدرن"
نوع فایل:mp4
مدت:4:07دقیقه
مجمع جوانان قمر بنی هاشم