علی اکبر رائفی پور(آخرین جمعه رسال)

نماهنگ 
آخرین جمعه سال
با صدای "نیما رستگار"
با همکاری موسسه مصاف ایرانیان"علی اکبر رائفی پور"
مدت:4:22دقیقه
نوع فایل:mp4
مجمع جوانان قمر بنی هاشم