علی اکبر رائفی پور(برای کی؟یرای چی؟)

سخنرانی علی اکبر رائفی پور
                                                                   موضوع
مسولیت
                                                                 برای کی ؟برای چی؟
(سخنرانی اقای رائفی پور در خصوص نماینده های مجلس و هزینه های انتخابات)


 لینک دانلود فیلم(مسولیت)
 
 کانال آپارات فدیشه ایها
 
 کانال تلگرام فدیشه ایها


مجمع جوانان قمر بنی هاشم