علی اکبر رائفی پور(هشت سال...)

سخنرانی علی اکبر رائفی پور
                                                                         موضوع
هشت سال دفاع مقدس
mp3                                                                              

    

 « در آینده نزدیک فایلهای صوتی زیادی پخش میگردد »


مجمع جوانان قمر بنی هاشم