علی اکبر رائفی پور(از کشتی نوح تا....)

سخنرانی علی اکبر رائفی پور
                                                                  موضوع
کشتی نوح
                                                                        قسمت سوم
«ادامه سریال از کشتی نوح تا کشتی امام حسین»


 لینک دانلود فیلم کشتی نوح
 
 کانال آپارات فدیشه ایها
 
کانال تلگرام فدیشه ایها 

مجمع جوانان قمر بنی هاشم